Beliz ölkəsinin Türkiyə ölkəsindəki diplomatik nümayəndəlikləri

İstanbul ölkəsindəki Beliz Konsulluğu